Number of the records: 1  

syntax

 1. Topical termsyntax
  Other termvětná skladba
  skladba větná
  See also přímá řeč
  (H) aktuální členění věty
  (H) elipsa (syntax)
  (H) infinitivní věta
  (H) jednoduchá věta
  (H) jmenné fráze
  (H) koordinace (lingvistika)
  (H) logická syntax
  (H) nominalizace
  (H) podmínková věta
  (H) polovětné vazby
  (H) slovesné fráze
  (H) slovosled
  (H) souvětí
  (H) subordinace (lingvistika)
  (H) tázací věta
  (H) větné členy
  Linking entrysyntax
  Conspect81 - Lingvistika. Jazyky
  Collection kindSubject terms file
  References (7) - Subject terms file
  (83) - Naučná literatura
  (6) - Skripta
  (1) - Slovníky
  (16) - Učebnice
  (4) - ARTICLES
Number of the records: 1