Number of the records: 1  

simulační modely

 1. Topical termsimulační modely
  Other termmodely simulační
  See also modelování a simulace
  (g) matematické modely
  Linking entrysimulation models
  Conspect519.1/.8 - Kombinatorika. Teorie grafů. Matematická statistika. Operační výzkum. Matematické modelování
  Collection kindSubject terms file
  References (2) - Subject terms file
  (19) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (8) - ARTICLES
Number of the records: 1