Number of the records: 1  

stranické systémy

 1. Topical termstranické systémy
  Other termsystémy stranické
  teorie politických stran
  See also konfliktní linie (politologie)
  politické strany
  (h) eurostrany
  (h) systém dvou politických stran
  Linking entryparty systems
  Conspect329 - Politické strany a hnutí
  Collection kindSubject terms file
  References (2) - Subject terms file
  (40) - Naučná literatura
  (1) - Sborníky konferencí
  (1) - ARTICLES
Number of the records: 1