Number of the records: 1  

zemědělská půda

 1. Topical termzemědělská půda
  Other termpůda zemědělská
  See also obdělávání půdy
  půdní fond
  typologie zemědělských půd
  velkostatky
  využití zemědělské půdy
  zemědělský půdní fond
  (H) orná půda
  (H) osevní plochy
  (H) úhory
  (G) půdy
  Linking entryagricultural soils
  Conspect332 - Regionální ekonomie, regionální ekonomika
  631 - Zemědělství. Pedologie. Agrotechnika. Agroekologie
  Collection kindSubject terms file
  References (4) - Subject terms file
  (10) - Naučná literatura
  (4) - ARTICLES