Number of the records: 1  

znečištění ovzduší

 1. Topical termznečištění ovzduší
  Other termznečištění zemské atmosféry
  znečištění atmosféry Země
  See also GAINS (model)
  emise znečišťujících látek
  kyselé deště
  ovzduší
  suspendované částice
  turbidita
  zemská atmosféra
  znečištění atmosféry
  (H) smog
  (G) znečištění životního prostředí
  Linking entryair pollution
  Conspect504 - Znečištění a poškození životního prostředí
  Collection kindSubject terms file
  References (4) - Subject terms file
  (3) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (1) - Učebnice
  (4) - ARTICLES