Number of the records: 1  

specifické poruchy učení

 1. Topical termspecifické poruchy učení
  Other termporuchy učení specifické
  poruchy učení
  See also speciální pedagogika
  (H) dysgrafie
  (H) dyskalkulie
  (H) dyslexie
  (H) dysortografie
  (H) dyspraxie
  Linking entrylearning disabilities
  Conspect616.89 - Psychiatrie
  Collection kindSubject terms file
  References (6) - Subject terms file
  (122) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (11) - Učebnice
  (3) - Sborníky konferencí
  (4) - Elektronické zdroje
  (12) - ARTICLES