Number of the records: 1  

resocializace

 1. Topical termresocializace
  See also postpenitenciární péče
  reedukace
  resocializační pedagogika
  socializace
  sociální rehabilitace
  (G) sociální služby
  Linking entryresocialization
  Conspect364-1/-7 - Druhy sociální pomoci a služeb
  Collection kindSubject terms file
  References (5) - Subject terms file
  (10) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (14) - ARTICLES