Number of the records: 1  

teorie automatů

 1. Topical termteorie automatů
  See also pravděpodobnostní automaty
  konečný automat
  Linking entryautomata theory
  Conspect519.1/.8 - Kombinatorika. Teorie grafů. Matematická statistika. Operační výzkum. Matematické modelování
  Collection kindSubject terms file
  References (1) - Subject terms file
  (9) - Naučná literatura
Number of the records: 1