Number of the records: 1  

testování statistických hypotéz

 1. Topical termtestování statistických hypotéz
  Other termtestování hypotéz
  See also (g) statistické metody
  Linking entrystatistical hypothesis testing
  Conspect519.1/.8 - Kombinatorika. Teorie grafů. Matematická statistika. Operační výzkum. Matematické modelování
  Collection kindSubject terms file
  References (4) - Skripta
  (1) - ARTICLES
Number of the records: 1