Number of the records: 1  

Rusko

 1. Geographic nameRusko
  See also Rusko (federace)
  Ruská SFSR
  Sovětský svaz
  (h) Kurilské ostrovy (Rusko)
  (h) Rusko východní
  (h) Rusko západní
  Linking entryRussia
  Data source entryLC (Names)
  www(Wikipedia, the free encyclopedia)
  www(Wikipedie, otevřená encyklopedie)
  NotePoužívá se pro události odehrávající se na území Ruska ve všech jeho historických údobích a pro korporace zapsané pod správním celkem a s působností pro Rusko do r. 1917. Pro označení témat (politických, ekonomických, právních apod.) týkajících se území Ruska od r. 1992 se připojí geografický název Rusko (federace) jako další vstupní prvek.
  Je-li termín použit jako geografické zpřesnění v řetězci PH, je v případech, kde je to účelné (např. ve společenskovědních oborech), specifikován chronologickým zpřesněním.
  Collection kindGeographic names file
  References (2) - Geographic names file
  (8) - Encyklopedie
  (508) - Naučná literatura
  (5) - Skripta
  (3) - Slovníky
  (3) - Učebnice
  (6) - Beletrie
  (3) - Sborníky konferencí
  (12) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
Number of the records: 1