Number of the records: 1  

státověda

 1. Topical termstátověda
  Other termteorie státu
  věda o státu
  Linking entrytheory of the state
  Conspect321 - Politologie
  Collection kindSubject terms file
  References (40) - Naučná literatura
  (2) - Skripta
  (1) - Slovníky
  (8) - Učebnice
Number of the records: 1