Number of the records: 1  

Terapie násilníků jako nástroj ke snižování rizika recidivy (některé předběžné výsledky)

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Jiřička, Václav (author)
  Title statementTerapie násilníků jako nástroj ke snižování rizika recidivy (některé předběžné výsledky) = Treatment of violent offenders: reducing the risk to reoffend (selected preliminary results) / Václav Jiřička
  Phys.des.1 graf, 1 schéma, 4 tabulky
  Par.titleTreatment of violent offenders: reducing the risk to reoffend (selected preliminary results)
  In III. kriminologické dny. - S. 379-394
  Subj. Headings penitenciární péče
  terapie
  prevence kriminality
  recidiva trestné činnosti
  pachatelé trestných činů
  násilné trestné činy
  výzkum - Česko
  Form, Genre články ze sborníku
  Conspect343.97 - Kriminologie
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  References - Source document
  article

  article

Number of the records: 1