Number of the records: 1  

Realizácia voľnočasových činností v školských kluboch detí s aspektom na primárnu prevenciu

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Citterbergová, Gabriela (author)
  Title statementRealizácia voľnočasových činností v školských kluboch detí s aspektom na primárnu prevenciu / Gabriela Citterbergová
  Phys.des.1 graf, 5 tabulek
  In Acta sociopathologica IV. - S. 40-49
  Subj. Headings děti a mládež
  kluby
  kluby mládeže
  volnočasové aktivity
  mimoškolní výchova
  prevence (sociální problémy)
  empirický výzkum - Slovensko - 2016
  Form, Genre články ze sborníku
  AnnotationV príspevku prezentujeme čiastkové výsledky empirického výskumu so zameraním na obsah výchovy mimo vyučovania v školských kluboch detí. V príspevku približujeme školské kluby detí, ktoré zaraďujeme do sústavy školských výchovno-vzdelávacích zariadení, ďalej približujeme jednotlivé voľnočasové činnosti realizované v školských kluboch detí, bližšie venujeme pozornosť uvedeným voľnočasovým činnostiam v súvislosti s primárnou prevenciou.
  Conspect37 - Výchova a vzdělávání
  CountryČesko
  LanguageSlovak
  DatabaseArticles
  References - Source document
  article

  article

Number of the records: 1