Number of the records: 1  

Vybrané metody sociální práce s dětským pacientem

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Pitnerová, Dagmar, 1963- (author)
  Title statementVybrané metody sociální práce s dětským pacientem / Dagmar Pitnerová
  Phys.des.1 schéma
  In Acta sociopathologica IV. - S. 183-197
  Subj. Headings hospitalizované děti
  psychiatričtí pacienti
  sociální práce
  sociální práce s dětmi a mládeží
  metody sociální práce
  Form, Genre případové studie
  články ze sborníku
  AnnotationV příspěvku se zabýváme příčinami přijetí dětí na dětská oddělení psychiatrických nemocnic, složením odborného týmu a jeho úkolech v rámci hospitalizace dítěte. Neméně důležité v péči o dětského pacienta je zajištění ochrany jeho práv, které jsou ukotvené v příslušné legislativě. Představujeme nejčastější metody sociální práce s dětským pacientem, kterými jsou rozhovor, pozorování a dětská kresba. Příkladová studie "Tomáš" je ukázkou systematické práce sociální pracovnice s dětským pacientem, která je charakterizována především expresivní komunikací, podněcováním, povzbuzováním, nasloucháním, vyjadřováním emocí, péčí a podporou.
  Conspect364-1/-7 - Druhy sociální pomoci a služeb
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  References - Source document