Number of the records: 1  

Preventívny výchovný systém saleziánskych stredísk vo voľnom čase žiakov základných a stredných škôl

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Kouteková, Mária, 1948- (author)
  Title statementPreventívny výchovný systém saleziánskych stredísk vo voľnom čase žiakov základných a stredných škôl / Mária Kouteková
  Phys.des.7 tabulek
  In Acta sociopathologica III. - S. 147-161
  Subj. Headings výchova pro volný čas
  volný čas
  děti a mládež
  prevence (sociální problémy)
  preventivní systém Dona Bosca
  empirický výzkum - Slovensko
  Form, Genre články ze sborníku
  AnnotationPríspevok sa zaoberá poslaním saleziánskych stredísk vo voľnočasovej výchove detí a mládeže. Charakterizuje ich výchovné poslanie a zameranie činnosti vo voľnom čase so zameraním na cieľové skupiny žiakov základných a stredných škôl. Prezentované výsledky výskumu potvrdzujú, že aj tieto zariadenia významne ovplyvňujú voľný čas detí a mládeže.
  The paper deals with the mission of salesian centres in leisure education of children and youth. The paper characterizes their educational mission and activity focusing in leisure time of primary and secondary pupils as target groups. Presented research results confirmed, that also these institutions affect significantly leisure time of children and youth.
  Conspect37 - Výchova a vzdělávání
  CountryČesko
  LanguageSlovak
  DatabaseArticles
  References - Source document