Number of the records: 1  

Zkušenosti s výukou matematiky na 1. stupni ZŠ v inkluzivním prostředí

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Krpec, Radek, 1970- (author)
  Title statementZkušenosti s výukou matematiky na 1. stupni ZŠ v inkluzivním prostředí / Radek Krpec
  Phys.des.13 obrázků
  In Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. - S. 191-198
  Subj. Headings matematika
  předmětová didaktika
  vyučovací metody
  inkluzivní pedagogika
  základní školy - 3. ročník ZŠ
  Form, Genre články ze sborníku
  AnnotationČlánek pojednává o možnostech výuky matematiky v inkluzivním vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. V textu jsme shrnuli možnosti využití některých didaktických matematických prostředí ve výuce matematiky včetně vlastních zkušeností a ukázek při výuce ve 3. třídě ZŠ, kde můžeme mluvit o inkluzivním vzdělávání, neboť se jednalo o třídu, ve které se nacházeli jak nadaní žáci na matematické myšlení, tak i žák, u něhož byla diagnostikována dyskalkulie.
  Conspect51 - Matematika
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  References - Source document