Number of the records: 1  

Cvičenia z predmetu Operačné systémy

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Genči, Ján (author)
  Title statementCvičenia z predmetu Operačné systémy / Ján Genči
  In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2014. - S. 20-23
  Subj. Headings e-learning
  Moodle
  systémy pro řízení výuky
  počítačem podporovaná výuka
  vysokoškolské studium
  Form, Genre články ze sborníku
  AnnotationPríspevok prezentuje spôsob organizácie cvičení z predmetu Operačné systémy na pracovisku autora. Aktuálny spôsob organizácie predmetu je odozvou na niektoré problémy vyvolané masifikáciou vysokoškolského vzdelávania, jeho cieľom je pomôcť študentom v procese štúdia, podporiť systematickosť práce študentov počas semestra a zvýšiť objektivitu ich hodnotenia. Príspevok podáva opis podporných študijných materiálov, formatívnych a sumatívnych vedomostných testov a spôsob realizácie komplexného semestrálneho zadania.
  Conspect37.09 - Organizace výuky a vzdělávání
  CountryČesko
  LanguageSlovak
  DatabaseArticles
  References - Source document
  article

  article

Number of the records: 1