Number of the records: 1  

Sebeúcta jako klíčový protektivní faktor v primární prevenci sociálně patologických jevů

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Juklová, Kateřina (author)
  Title statementSebeúcta jako klíčový protektivní faktor v primární prevenci sociálně patologických jevů / Kateřina Juklová
  Notesign. 77198-I-3
  In Riziková mládež v současné společnosti (konference. Riziková mládež v současné společnosti. - s. 166-171
  Subj. Headings etopedie
  sociální deviace
  sociální deviace
  prevence
  primární prevence
  preventivní programy
  riziková mládež
  výchova dítěte
  sebeúcta
  sebedůvěra
  sebepřijímání
  Form, Genre články ze sborníku
  Conspect364 - Sociální problémy vyžadující podporu a pomoc. Sociální zabezpečení
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  References - Source document