Number of the records: 1  

Rusko

 1. SYSm0035874
  LBL
   
  -----cz--a22-----n--4500
  003
   
  CZ-HkUHK
  005
   
  20160314154149.4
  008
   
  000804|n|acznnaabn-----------n-a|a------
  040
   
  $a ABA001 $b cze $d ABA001
  043
   
  $a e-ru---
  151
   
  $a Rusko
  551
   
  $a Rusko (federace) $7 unknown*ge130512
  551
   
  $a Ruská SFSR $7 unknown*ge130536
  551
   
  $a Sovětský svaz $7 hk_us_auth*0039083
  551
   
  $w h $a Kurilské ostrovy (Rusko) $7 unknown*ge129713
  551
   
  $w h $a Rusko východní $7 unknown*ge500932
  551
   
  $w h $a Rusko západní $7 unknown*ge130698
  670
   
  $a LC (Names)
  670
   
  $a www(Wikipedia, the free encyclopedia)
  670
   
  $a www(Wikipedie, otevřená encyklopedie)
  680
  0-
  $i Používá se pro události odehrávající se na území Ruska ve všech jeho historických údobích a pro korporace zapsané pod správním celkem a s působností pro Rusko do r. 1917. Pro označení témat (politických, ekonomických, právních apod.) týkajících se území Ruska od r. 1992 se připojí geografický název Rusko (federace) jako další vstupní prvek.
  680
  0-
  $i Je-li termín použit jako geografické zpřesnění v řetězci PH, je v případech, kde je to účelné (např. ve společenskovědních oborech), specifikován chronologickým zpřesněním.
  751
  07
  $a Russia $2 eczenas