Number of the records: 1  

Destandardizace životních drah nebo diversifikovaná standardizace v současné rodine?

 1. SYS0042349
  LBL
   
  00000naa-a22^^^^^7i-4500
  003
   
  CZ-HkUHK
  005
   
  20170321091907.6
  008
   
  170201s2016----xr-||||||||||-10|-0-cze-d
  040
   
  $a HKD002 $b cze $e rda
  041
  0-
  $a cze $b eng
  072
   
  $2 Konspekt $a 316.4 $x Sociální procesy $9 18 $T . $7 hk_us_auth*m0351459
  100
  1-
  $7 hk_us_auth*m0447034 $a Smutek, Martin, $d 1977- $4 aut
  245
  10
  $a Destandardizace životních drah nebo diversifikovaná standardizace v současné rodine? = $b Life course de-standardisation or diversified standardisation in contemporary family? / $c Martin Smutek
  246
  31
  $a Life course de-standardisation or diversified standardisation in contemporary family?
  336
   
  $a text $b txt $2 rdacontent
  337
   
  $a bez média $b n $2 rdamedia
  338
   
  $a svazek $b nc $2 rdacarrier
  520
  3-
  $a Tento příspěvek prezentuje teoretickou reflexi rodiny s využitím pojmů "životní dráhy". Hlavním cílem textu je ptát se, zdali dochází k destandardizaci životních drah, nebo se spíše jedná o proces diversifikované standardizace, což je pojem, který autor za tímto účelem sledování odlišností zavádí. Standardizací životních drah se pro účely tohoto textu myslí proces, který přinesla do životních drah obyvatel západní civilizace již raná industriální etapa dějin. Chování a rozhodování jedinců v jejich životních drahách dle jednotného vzorce (plození dětí v úzkém věkovém rozptylu napříč celou populací, sňatečnost také v úzkém věkovém rozptylu). Text používá k nastínění významu těchto pojmů metaforu tekoucí řeky, kde standardizaci životních drah prezentuje široké, regulované říční korytu a destandardizaci pak zase množství malých vzájemně se proplétajících potůčků, překonávající na svém toku drobné či větší terénní překážky. Výsledkem teoretického rozboru pak je, že stále je možné spatřovat v životních drahách obyvatel pozdně-moderní společnosti standardizaci životních drah, ale s daleko větším množstvím způsobů, jak životní dráhy naplnit a s různými strategiemi pro různé společenské vrstvy.
  520
  3-
  $a There is life course based theoretical reflection on family models presented in this paper. The paper is oriented on sociology of family and has some consequences to social policy decision making as well. The main goal is to present so called "standardisation of life courses" which brings the industrial society and later "de-standardisation of life courses" which brings late-modern society. The main question of this theoretically based paper is to raise the question whether is it really de-standardisation process emerging in late modern society or is it rather what I call "diversified standardisation". The meaning of these words is presented on the metaphor of river, where standardized river of life courses represents one large and regulated river basin on the one hand and de-standardization of life courses represents the amount of intertwining small brooks which flow round the boulders and other obstacles on the way toward the end of life. The result is that there is still standardisation in life courses emerging in late modern societies, but there are much diversified ways to fulfil life courses at the moment as well as different strategies for social strata (according to the stratification theories).
  650
  07
  $7 hk_us_auth*m0068498 $a rodina $2 czenas
  650
  04
  $7 hk_us_auth*0021806 $a rodina a společnost
  650
  07
  $7 hk_us_auth*0021818 $a životní fáze $2 czenas
  650
  07
  $7 hk_us_auth*0013381 $a sociální procesy $2 czenas
  650
  07
  $7 hk_us_auth*0008935 $a sociologie rodiny $2 czenas
  655
  -4
  $7 hk_us_auth*0008276 $a články ze sborníku
  773
  0-
  $w hk_us_cat*0039931 $t Sociální práce v nejisté době $b Vydání první $d Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 $h 465 stran $z 978-80-7435-647-6 $7 m2am $g S. 124-128
  910
   
  $a HKD002 $t rm
Number of the records: 1