Number of the records: 1  

Zdravotní a sociální péče o seniory - odpovídá potřebám

 1. SYS0042410
  LBL
   
  00000naa-a22^^^^^7i-4500
  003
   
  CZ-HkUHK
  005
   
  20170327143117.3
  008
   
  170201s2016----xr-||||||||||-10|-0-cze-d
  040
   
  $a HKD002 $b cze $e rda
  041
  0-
  $a cze $b eng
  072
   
  $2 Konspekt $a 364-1/-7 $x Druhy sociální pomoci a služeb $9 18 $T . $7 hk_us_auth*m0351466
  100
  1-
  $7 hk_us_auth*0072374 $a Vosečková, Alena, $d 1952- $4 aut
  245
  10
  $a Zdravotní a sociální péče o seniory - odpovídá potřebám? = $b Health and social care for the elderly - does it correspond to the needs? / $c Alena Vosečková, Zuzana Truhlářová
  246
  31
  $a Health and social care for the elderly - does it correspond to the needs?
  300
   
  $b 1 graf
  336
   
  $a text $b txt $2 rdacontent
  337
   
  $a bez média $b n $2 rdamedia
  338
   
  $a svazek $b nc $2 rdacarrier
  520
  3-
  $a Stárnutí společnosti se v posledních desetiletích stalo fenoménem. V České republice existuje relativně široké spektrum zdravotní a sociální péče o seniory - od domácí až po institucionální formu. Setkáváme se s formálními i neformálními pečovateli jak v kontextu zdravotní tak především sociální péče. Autorky se ve svém příspěvku zabývají problémy neodpovídající péče o seniory (hledisko kvality, kvantity a formy). Jsou zde uvedeny principy komplexní péče o seniora (demedicionalizace, deinstitucionalizace, desektorizace, deprofesionalizace). Cílem příspěvku není kritika současného stavu péče o seniora, ale zohlednění hlavních problémových oblastí a nastínění možnosti změn ve prospěch efektivní péče o staré v naší společnosti.
  520
  3-
  $a The ageing of society in recent decades has become a phenomenon. In the Czech Republic there is a relatively wide range of health and social care for the elderly - from home to institutional form. We can meet formal and informal carers, both in the context of health and social care. The authors in their contribution focus on issues of inadequate care for the elderly (quality point of view, quantity and forms). There are listed principles of comprehensive care for seniors (demedicionalization, deinstitutionalisation, desectorization, deprofessionalization). The aim of the paper is not to criticise the current state of care for seniors, but taking into account the main problem areas and to outline options for changes in favour of effective care of the elderly in our society.
  650
  07
  $7 hk_us_auth*0010903 $a péče o seniory $z Česko $2 czenas
  650
  07
  $7 hk_us_auth*m0214685 $a sociální práce $z Česko $2 czenas
  650
  07
  $7 hk_us_auth*m0112688 $a sociální péče $z Česko $2 czenas
  650
  07
  $7 hk_us_auth*0064560 $a zdravotně-sociální péče $z Česko $2 czenas
  650
  07
  $7 hk_us_auth*0090723 $a deinstitucionalizace $z Česko $2 czenas
  650
  07
  $7 hk_us_auth*0015472 $a decentralizace $z Česko $2 czenas
  655
  -4
  $7 hk_us_auth*0008276 $a články ze sborníku
  700
  1-
  $7 hk_us_auth*m0415301 $a Truhlářová, Zuzana $4 aut
  773
  0-
  $w hk_us_cat*0039931 $t Sociální práce v nejisté době $b Vydání první $d Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 $h 465 stran $z 978-80-7435-647-6 $7 m2am $g S. 213-218
  910
   
  $a HKD002 $t rm