Number of the records: 1  

Dotacje w projektach z zakresu gospodarki odpadami w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

 1. SYS0043001
  LBL
   
  00000naa-a22^^^^^7i-4500
  003
   
  CZ-HkUHK
  005
   
  20201125102040.1
  008
   
  170501s2016----xr-||||||||||-10|-0-pol-d
  040
   
  $a HKD002 $b cze $e rda
  041
  0-
  $a pol $b eng
  072
   
  $2 Konspekt $a 628 $x Sanitární technika. Vodárenství. Odpadové hospodářství. Světelná technika $9 19 $T . $7 hk_us_auth*m0351482
  100
  1-
  $7 hk_us_auth*0069244 $a Bartniczak, Bartosz $4 aut
  245
  10
  $a Dotacje w projektach z zakresu gospodarki odpadami w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 = $b Grants for projects with a range of waste management in the framework of the regional operational programmes for the 2014-2020 / $c Bartosz Bartniczak
  246
  31
  $a Grants for projects with a range of waste management in the framework of the regional operational programmes for the 2014-2020
  336
   
  $a text $b txt $2 rdacontent
  337
   
  $a bez média $b n $2 rdamedia
  337
   
  $a počítač $b c $2 rdamedia
  338
   
  $a svazek $b nc $2 rdacarrier
  338
   
  $a online zdroj $b cr $2 rdacarrier
  520
   
  $a W perspektywie finansowej 2014-2020, Unia Europejska dąży do jak najszerszego wykorzystania instrumentów finansowych w projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych. Instrumenty finansowe to terminem używany przez Komisję Europejską dla wszystkich instrumentów zwrotnych, które są oferowane w ramach funduszy strukturalnych. Stosowanie instrumentów zwrotnych we wdrażaniu funduszy europejskich ma na celu odejście od tradycyjnego finansowania w formie dotacji. Instrumenty zwrotne mają stać się zatem alternatywną formą wsparcia w odniesieniu do finansowania projektów wspieranych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Instrumenty zwrotne są często nazywane instrumenty inżynierii finansowej, odnawialnymi instrumentami lub instrumentami finansowymi. Wsparcie w ramach instrumentów zwrotnych odbywa się głównie poprzez udzielanie pożyczek lub kredytów, gwarancji oraz poręczeń. W ramach celu tematycznego dotyczącego zachowania i ochrony środowiska naturalnego oraz wspierania efektywnego gospodarowania zasobami (cel tematyczny 6) przewidziano do realizacji między innymi priorytet inwestycyjny dotyczący inwestowania w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie. Celem artykułu jest wskazanie dlaczego w ramach priorytetu inwestycyjnego dotyczącego gospodarki odpadami lepszym rozwiązaniem od finansowania zwrotnego jest udzielanie dotacji. Analiza ta została przeprowadzona w odniesieniu do Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020. Rozważania te będą prowadzone w oparciu o wyniki przeprowadzonych do tej pory badań ewaluacyjnych.
  520
  3-
  $a In the financial perspective 2014-2020, the European Union is looking for wider possibilities of funding back in projects using the structural funds. Within each investment priorities should be examined, which indicates those under which it is appropriate to use the funding. The aim of the article is an indication of why the investment priority for waste management the better option is financing the provision of grants.
  530
   
  $a Dostupné též v elektronické podobě
  648
  -7
  $7 hk_us_auth*0100775 $a 2014-2020 $2 czenas
  650
  07
  $7 hk_us_auth*0023201 $a odpadové hospodářství $z země Evropské unie $y 21. století $2 czenas
  650
  07
  $7 hk_us_auth*0023201 $a odpadové hospodářství $z Polsko $y 21. století $2 czenas
  650
  07
  $7 hk_us_auth*0020942 $a strukturální fondy $z země Evropské unie $y 21. století $2 czenas
  650
  07
  $7 hk_us_auth*0010169 $a granty $z země Evropské unie $y 21. století $2 czenas
  655
  -4
  $7 hk_us_auth*0008276 $a články ze sborníku
  773
  0-
  $w hk_us_cat*0041549 $t Hradecké ekonomické dny $b Vydání první $d Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2016 $h 232 s. $x 2464-6032 $7 m2am $g S. 9-15
  856
  41
  $u http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2016_2.pdf $y Elektronická verze
  910
   
  $a HKD002 $t rm
Number of the records: 1