Number of the records: 1  

Część oświatowa subwencji ogólnej a poziom wydatków oświatowych w gminach Województwa Dolnośląskiego w latach 2011-2014

 1. SYS0043046
  LBL
   
  00000naa-a22^^^^^7i-4500
  003
   
  CZ-HkUHK
  005
   
  20170608131821.6
  008
   
  170501s2016----xr-||||||||||-10|-0-pol-d
  040
   
  $a HKD002 $b cze $e rda
  041
  0-
  $a pol $b eng
  072
   
  $2 Konspekt $a 37.014 $x Vzdělávací a výchovná politika $9 22 $T . $7 hk_us_auth*m0351577
  100
  1-
  $7 hk_us_auth*m0475674 $a Olejniczak, Jarosław $4 aut
  245
  10
  $a Część oświatowa subwencji ogólnej a poziom wydatków oświatowych w gminach Województwa Dolnośląskiego w latach 2011-2014 = $b The educational component of the general subsidy vs. local government expenditure for educational expenditures in gminas of Lower Silesia Voivodeship in 2011-2014 / $c Jarosław Olejniczak
  246
  31
  $a Educational component of the general subsidy vs. local government expenditure for educational expenditures in gminas of Lower Silesia Voivodeship in 2011-2014
  300
   
  $b 3 grafy, 3 tabulky
  336
   
  $a text $b txt $2 rdacontent
  337
   
  $a bez média $b n $2 rdamedia
  337
   
  $a počítač $b c $2 rdamedia
  338
   
  $a svazek $b nc $2 rdacarrier
  338
   
  $a online zdroj $b cr $2 rdacarrier
  520
   
  $a Kompetencje w zakresie realizacji edukacji publicznej zostały powierzone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ustrojowymi. Zadania własne gmin w zakresie zakładania i prowadzenia szkół oraz placówek publicznych określa ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.). Zgodnie z jej art. 5 do zadań własnych gmin należy zakładanie i prowadzenie: – publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, – szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, – szkół artystycznych, – szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. Zgodnie z Europejską Kartą Samorządu Terytorialnego oraz zapisami Konstytucji RP system finansowania gmin powinien zapewnić adekwatny do zadań poziom wpływających do nich dochodów. W Polsce przyjęto jako rozwiązanie mieszany system finansowania gmin oparty na współistnieniu dochodów własnych (głównie podatków, udziałów w podatkach oraz pozostałych dochodów generowanych bezpośrednio przez gminy), subwencji ogólnych (jako mechanizmu uzupełniania dochodów o charakterze "nieznaczonym") oraz dotacji (głównie związanych z wykonywaniem zadań zleconych oraz przekazanych - adekwatnych do szacunkowych kosztów, a także dofinansowaniem realizacji innych zadań - głównie mających charakter uznaniowy). W niniejszym artykule zostanie przedstawiona i przeanalizowania na przykładzie gmin województwa dolnośląskiego istota zależności między wielkością części oświatowej subwencji ogólnej a wydatkami na wspomniane zadania.
  520
  3-
  $a In Poland self-government (gmina) is responsible for the organization and financing of the educational system. These tasks are co-financed by central government by the educational component of the general subsidy. The presented data show that the educational part of the general subsidy is important for local government budgets – it is about 20% of their revenues but it is insufficient accordingly to the expenditures level. Subsidies for rural self-governments cover more than 60% of their expenditures on education while urban and urban-rural self-governments are reaching about 55%.
  530
   
  $a Dostupné též v elektronické podobě
  650
  07
  $7 hk_us_auth*m0034633 $a školství $z Polsko $2 czenas
  650
  04
  $7 hk_us_auth*0009382 $a financování školství $z Polsko
  650
  04
  $7 hk_us_auth*0008313 $a výzkum $z Polsko $y 2011-2014
  651
  -7
  $7 hk_us_auth*0069326 $a Dolnoslezské vojvodství (Polsko) $2 czenas
  655
  -4
  $7 hk_us_auth*0008276 $a články ze sborníku
  773
  0-
  $w hk_us_cat*0041549 $t Hradecké ekonomické dny $b Vydání první $d Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2016 $h 232 s. $x 2464-6032 $7 m2am $g S. 153-164
  856
  41
  $u http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2016_2.pdf $y Elektronická verze
  910
   
  $a HKD002 $t rm
Number of the records: 1