Number of the records: 1  

Primární diagnostika Aspergerova syndromu v mladším školním věku

 1. SYS0044360
  LBL
   
  00000naa-a22^^^^^7i-4500
  003
   
  CZ-HkUHK
  005
   
  20171130143523.2
  008
   
  171101s2016----xr-||||||||||-10|-0-cze-d
  040
   
  $a HKD002 $b cze $e rda
  041
  0-
  $a cze $b eng
  072
   
  $2 Konspekt $a 376 $x Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob $9 22 $T . $7 hk_us_auth*m0351569
  100
  1-
  $7 hk_us_auth*0084543 $a Adamus, Petr, $d 1968- $4 aut
  245
  10
  $a Primární diagnostika Aspergerova syndromu v mladším školním věku = $b Primary diagnosis of Asperger syndrome in younger school age / $c Petr Adamus
  246
  31
  $a Primary diagnosis of Asperger syndrome in younger school age
  300
   
  $e 1 graf, 1 tabulka
  336
   
  $a text $b txt $2 rdacontent
  337
   
  $a bez média $b n $2 rdamedia
  338
   
  $a svazek $b nc $2 rdacarrier
  520
  3-
  $a Prevalence poruch autistického spektra má v současnosti stále zvyšující se tendenci. Cílená a správně zvolená intervence vyžaduje nejen v kontextu speciálně pedagogickém, ale i psychologickém, kvalitní a jistě i včasnou diagnostiku. U dětí s autismem je naplnění tohoto požadavku v období časného vývoje velmi často problematické, z důvodu různorodosti symptomů i variability projevů. Cílem příspěvku je, vzhledem k již probíhající inkluzi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), poukázat na důležitost speciálně pedagogického diagnostického procesu u žáka s Aspergerovým syndromem v mladším školním věku. Tento proces je základním předpokladem a prvním krokem k zahájení cílené intervence, která povede k všestrannému rozvoji jedince ve všech oblastech školní i sociální inkluze.
  520
  3-
  $a The prevalence of autism spectrum disorder has currently increasing tendencies. Targeted and well-chosen intervention requires, not only in the context of special pedagogy but also psychology, quality and timely diagnosis. In children with autism fulfilment of this requirement in the period of early development is very problematic. It is because of the heterogeneity of symptoms and variability of manifestations. Due to ongoing inclusion of pupils with special educational needs, the aim of this contribution is to highlight the importance of special pedagogical diagnosis process in pupils with Asperger Syndrome in younger school age. This process is a basic precondition and a first step to initiate targeted intervention which will lead towards universal development of an individual in all areas of school and social inclusion.
  650
  07
  $7 hk_us_auth*0016925 $a speciálněpedagogická diagnostika $2 czenas
  650
  07
  $7 hk_us_auth*0067097 $a děti s autismem $2 czenas
  650
  07
  $7 hk_us_auth*0011761 $a autismus $2 czenas
  650
  07
  $7 hk_us_auth*0018658 $a Aspergerův syndrom $2 czenas
  655
  -4
  $7 hk_us_auth*0008276 $a články ze sborníku
  773
  0-
  $w hk_us_cat*0041841 $t Pedagogická diagnostika a evaluace 2016 $b Vydání první $d Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016 $h 128 s. $z 978-80-7464-862-5 $7 m2am $g S. 60-67
  910
   
  $a HKD002 $t rm
Number of the records: 1