Number of the records: 1  

Lingvisticko-pragmatické sondy do sféry markentingovej komunikácie

 1. SYS0047046
  LBL
   
  00000naa-a22^^^^^7i-4500
  003
   
  CZ-HkUHK
  005
   
  20180622134303.3
  008
   
  180013s2011----xr-||||||||||-00|-0-slo-d
  040
   
  $a HKD002 $b cze $e rda
  041
  0-
  $a slo $b eng
  072
   
  $a 659 $x Reklama. Public relations. Média $9 4 $2 Konspekt $T . $7 hk_us_auth*m0351122
  100
  1-
  $7 hk_us_auth*0095271 $a Horváth, Miloš, $d 1981- $4 aut
  245
  10
  $a Lingvisticko-pragmatické sondy do sféry markentingovej komunikácie = $b Linguistic-pragmatic probes in the sphere of marketing communication / $c Miloš Horváth
  246
  31
  $a Linguistic-pragmatic probes in the sphere of marketing communication
  336
   
  $a text $b txt $2 rdacontent
  337
   
  $a bez média $b n $2 rdamedia
  338
   
  $a svazek $b nz $2 rdacarrier
  520
  3-
  $a Kapitola monografie má výrazný interdisciplinárny charakter. V úvode autor predkladá myšlienku možného navodenia komplementárneho vzťahu medzi pragmatickou lingvistikou a marketingovou komunikáciou. Následne na podklade základných téz lingvistickej pragmatiky vysvetľuje a dokazuje ich opodstatnenosť a funkčnosť i v rámci teórie a praxe marketingovej komunikácie. Konkrétne ide o procesy a pojmy týkajúce sa konania komunikantov, kontextu a znalostí komunikantov či špecifickej intencionálnosti marketingových komunikátov (textov). Ďalšie autorove lingvisticko-pragmatické sondy do sféry marketingovej komunikácie smerujú kexplikácii parametru persuazívnosti a potenciálnej manipulatívnosti marketingových komunikátov.
  520
  3-
  $a The chapter has a strong interdisciplinary character. In the beginning the author comes with the idea of a possible complementary relationship between the pragmatic linguistics and marketing communication. Subsequently, based on fundamental propositions of linguistic pragmatics, he explains and proves their relevance and functionality also in the theory and practice of marketing communication. This refers, in particular, to the processes and concepts regarding the action of communicants, context and communicanťs knowledge, or a specific intentionality of marketing texts. Further linguistic-pragmatic probes of the author into the sphere of marketing communication aim to the explication of the parameters of persuasiveness and its potential manipulation.
  650
  07
  $7 hk_us_auth*0008943 $a marketingová komunikace $x jazykové aspekty $2 czenas
  650
  07
  $7 hk_us_auth*m0080110 $a reklama a propagace $x jazykové aspekty $2 czenas
  650
  07
  $7 hk_us_auth*0068843 $a persuaze $2 czenas
  655
  -4
  $7 hk_us_auth*0008276 $a články ze sborníku
  773
  0-
  $w hk_us_cat*0011116 $a Bačuvčík, Radim $t Tradiční a nové v marketingové komunikaci $b 1. vyd. $d Zlín : VeRBuM, 2011 $h 218 s. $z 978-80-87500-04-0 (brož.) $g S. 39-47
  910
   
  $a HKD002 $t rm
Number of the records: 1