Number of the records: 1  

vysokoškolské studium

 1. vysokoškolské studium
  studium vysokoškolské
  vysokoškolské vzdělávání
  vzdělávání vysokoškolské
  vědecká příprava
  příprava vědecká
  inženýrská pedagogika
  kreditní systémy
  promoce
  státní zkoušky
  univerzitní extenze
  univerzitní teze
  vysoké školy
  Boloňský proces
  bakalářské studium
  doktorské studium
  magisterské studium
  postgraduální studium
  studijní obory
  univerzity třetího věku
  vedlejší specializační studium
  vysokoškolské přednášky
  college study
  Subject terms file
  (11) - Subject terms file
  (142) - Naučná literatura
  (12) - Skripta
  (1) - Slovníky
  (2) - Učebnice
  (7) - Sborníky konferencí
  (6) - Elektronické zdroje
  (260) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
Number of the records: 1