Number of the records: 1  

jazykový projev

 1. jazykový projev
  projev jazykový
  porozumění (lingvistika)
  projevy
  texty
  mluvený projev
  psaný projev
  střídání kódů (lingvistika)
  discours
  Subject terms file
  (6) - Subject terms file
  (12) - Naučná literatura
  (1) - Učebnice
Number of the records: 1