Number of the records: 1  

klastry (ekonomie)

 1. klastry (ekonomie)
  odvětvová seskupení
  průmyslové klastry
  neprůmyslové klastry
  konkurenceschopnost
  malé a střední podniky
  podnikatelské sítě
  podnikání
  regionální rozvoj
  kooperace podniků
  clusters (economics)
  Subject terms file
  (2) - Naučná literatura
  (22) - ARTICLES
Number of the records: 1