Number of the records: 1  

znalostní ekonomika

 1. znalostní ekonomika
  ekonomika znalostní
  ekonomika znalostí
  lidský kapitál
  učící se organizace
  znalostní management
  znalostní společnost
  konkurenceschopnost
  knowledge economy
  Subject terms file
  (5) - Subject terms file
  (28) - Naučná literatura
  (15) - ARTICLES
Number of the records: 1