Number of the records: 1  

zařízení sociální péče

 1. zařízení sociální péče
  osoby se zdravotním postižením
  senioři
  sociální péče
  azylové domy
  domovy pro seniory
  domy na půl cesty
  domy s pečovatelskou službou
  hospice
  kluby důchodců
  sirotčince
  stacionáře
  zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
  ústavy sociální péče
  špitály
  residential care facilities
  Subject terms file
  (8) - Subject terms file
  (4) - Naučná literatura
  (4) - ARTICLES
Number of the records: 1