Number of the records: 1  

variety jazyka

 1. variety jazyka
  střídání kódů (lingvistika)
  argot
  dialekty
  hovorový jazyk
  slang
  spisovný jazyk
  jazyková situace
  variety of language
  Subject terms file
  (5) - Subject terms file
  (16) - Naučná literatura
  (2) - ARTICLES
Number of the records: 1