Number of the records: 1  

zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

 1. zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
  ZDVOP (sociální pomoc)
  náhradní rodinná péče
  sexuálně zneužívané děti
  sociálně-právní ochrana dětí
  týrané děti
  zanedbávané děti
  zařízení sociální péče
  facilities for children requiring immediate help
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
Number of the records: 1