Number of the records: 1  

domy s pečovatelskou službou

 1. domy s pečovatelskou službou
  pečovatelské domy
  domy pečovatelské
  chráněné a podporované bydlení
  domovy pro seniory
  pečovatelská služba
  zařízení sociální péče
  zdravotnická zařízení
  nursing homes
  Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
Number of the records: 1