Number of the records: 1  

čeština

 1. čeština
  český jazyk
  jazyk český
  česká filologie
  hovorová čeština
  jazykové vlivy (české)
  obecná čeština
  spisovná čeština
  staročeština
  západoslovanské jazyky
  Czech language
  Subject terms file
  (8) - Subject terms file
  (1) - Books
  (5) - Encyklopedie
  (781) - Naučná literatura
  (74) - Skripta
  (547) - Slovníky
  (1000+) - Učebnice
  (3) - Beletrie
  (4) - Sborníky konferencí
  (20) - Elektronické zdroje
  (51) - ARTICLES
  (1) - Integrační zdroj - souborný záznam
  (7) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (18) - ***nezarazeno***
  (25) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
Number of the records: 1