Number of the records: 1  

Význam dějin překladu ve výuce jazyků a translatologie

  1. Význam dějin překladu ve výuce jazyků a translatologie / Bohuslav Mánek .
    In: Vědecký výzkum a výuka jazyků III [57 s. +]. ISBN 978-80-7041-947-2 (brož.) Vědecký výzkum a výuka jazyků. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 8-13 .
    article

    article

Number of the records: 1