Number of the records: 1  

Význam cestovního ruchu v komunitní práci v kontextu stávajících společenských zněn

  1. Význam cestovního ruchu v komunitní práci v kontextu stávajících společenských zněn = The importance of tourism in community work in the context of current social changes / Michal Trousil .
    In: Etika sociální práce [488 s.]. ISBN 978-80-7435-037-5 (brož.) Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 316-321 .
    article

    article

Number of the records: 1