Number of the records: 1  

Súčinnosť sociológie a sociálnej práce pri vymedzovaní pojmu sociálny problém

  1. Súčinnosť sociológie a sociálnej práce pri vymedzovaní pojmu sociálny problém / Anna Žilová .
    In: Socialia 2001 [222 s.]. ISBN 80-7041-113-9 Socialia 2001. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 213-218 .
    article

    article

Number of the records: 1