Number of the records: 1  

Úloha rodiny v penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti

  1. Úloha rodiny v penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti = The role of family in penitentiary and post-penitentiary care / Lenka Suchá .
    In: Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce [724 s.]. ISBN 978-80-7435-359-8 (brož.) Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 426-432 .
    article

    article

Number of the records: 1