Number of the records: 1  

Destandardizace životních drah nebo diversifikovaná standardizace v současné rodine?

  1. Destandardizace životních drah nebo diversifikovaná standardizace v současné rodine? = Life course de-standardisation or diversified standardisation in contemporary family? / Martin Smutek .
    In: Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [465 stran]. ISBN 978-80-7435-647-6. S. 124-128 .
    article

    article

Number of the records: 1