Number of the records: 1  

Orgie textu - slasti prekladu

  1. Orgie textu - slasti prekladu : (o tom, ako prekladatel' neodolá pokušeniu zavŕšiť rolu autora alebo Legenda o slovenskom preklade posledného diela Alfonza Talamona) / Anita Huťková .
    In: Preklad a tlmočenie 11. Banská Bystrica : Belianum, 2014 [207 s.]. ISBN 978-80-557-0795-2. S. 129-140 .
    article

    article

Number of the records: 1