Number of the records: 1  

O špecifikách teoretických prístupov k prekladu detskej literatúry

  1. O špecifikách teoretických prístupov k prekladu detskej literatúry / Eva Mesárová .
    In: Preklad a tlmočenie 11. Banská Bystrica : Belianum, 2014 [207 s.]. ISBN 978-80-557-0795-2. S. 163-170 .
    article

    article