Number of the records: 1  

Geofyzikálne metódy v archeológii

  1. Geofyzikálne metódy v archeológii : metódy nedeštruktívneho prieskumu / Ján Tirpák  Nitra : Archeologický ústav SAV ; Katedra archeológie, Filozofická fakulta UKF, 2010 . 1 CD-ROM (102 stran) . ISBN 978-80-89315-19-2 .   [1, currently available 1]
    Branch Inaccesible Available Issued Reserved
    Filozofická fakulta0100
    book

    book


Number of the records: 1