Number of the records: 1  

Příspěvek ke studiu historie hudební výchovy ve východních Čechách

  1. Příspěvek ke studiu historie hudební výchovy ve východních Čechách / Miloslav Veleta .
    In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové [90 s.]. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1969. s. 9-34 .
    article

    article

Number of the records: 1