Number of the records: 1  

K otázce chyb při kódování v ústní komunikaci v cizím jazyce

  1. K otázce chyb při kódování v ústní komunikaci v cizím jazyce : (na materiále ruského jazyka) / Josef Veselý .
    In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové [127 s.]. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1971. S. 105-123 .
    article

    article

Number of the records: 1