Number of the records: 1  

Záškoláctvo u stredoškolskej mládeže a možnosti prevencie

  1. Záškoláctvo u stredoškolskej mládeže a možnosti prevencie / Anna Hudecová .
    In: Socialia 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Socialia 2004. s. 240-247 .
    article

    article