Number of the records: 1  

Rehabilitace pacientů s periferním vestibulárním syndromem: využití vestibulárního habituačního tréninku

  1. Rehabilitace pacientů s periferním vestibulárním syndromem: využití vestibulárního habituačního tréninku / Ivona Vohlídalová ... [et al.] .
    In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 166-168 .
    article

    article

Number of the records: 1