Number of the records: 1  

Stravovacie zvyklosti študentov telesnej výchovy Pf UMB v Banskej Bystrici

  1. Stravovacie zvyklosti študentov telesnej výchovy Pf UMB v Banskej Bystrici / Štefan Adamčák .
    In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 74-77 .
    article

    article

Number of the records: 1