Number of the records: 1  

Příspěvek k problematice přihrávky v basketbalu

  1. Příspěvek k problematice přihrávky v basketbalu / Pavel Šmíd .
    In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 297-300 .
    article

    article

Number of the records: 1