Number of the records: 1  

Výzkum efektivnosti distanční formy studia prostřednictvím e-learningu

  1. Výzkum efektivnosti distanční formy studia prostřednictvím e-learningu / Ivana Šimonová .
    In: E-learning 2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2006. s. 334-344 .
    article

    article

Number of the records: 1