Number of the records: 1  

Aplikácia environmentálnej výchovy do predmetu technická výchova v 5. ročníku na základnej škole

  1. Aplikácia environmentálnej výchovy do predmetu technická výchova v 5. ročníku na základnej škole / Oksana Perik .
    In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [215 s.]. ISBN 978-80-7041-764-5 Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. s. 172-175 .
    article

    article